Deniz çöpleri ve sucul yaşam arasındaki etkileşim

Kuzey Atlantik subtropikal girdabında yakalanan bir balığın midesinden çıkarılan mikroplastikler (kaynak: D.M. Lawrence/Sea Education Association)

LITTERBASE, sucul organizmanın, çöpler ile olan etkileşimleri hakkında yapılmış 1.956 yayından elde edilen verileri içermektedir. Etkileşim, yaban hayatı ile çöp arasındaki ilişki ile ilgilidir. Bu etkileşimler arasında çöp parçalarının yutulması en sık gözlenen etkileşim çeşididir. Bunu takiben, hareket kabiliyetini etkileyen, genellikle ölümcül sonuçlara neden olan dolaşma şeklindeki etkileşim çeşidi gelmektedir. Ayrıca ek olarak, birçok tür yüzen çöplerin üzerine yerleşebilir. Bu yüzer çöpler, okyanus akıntıları tarafından uzun mesafelerde taşınırsa, ilgili konakçılar yeni alanları istila edebilirler. Şimdiye kadar bu etkileşimler 4.076 mikroorganizma türü, bitki ve hayvan için rapor edilmiştir. Veritabanında, su yollarından ve karalardan bildirilen etkileşimlerin de kayıtları bulunmasına rağmen, şimdiye kadar yapılmış çalışmalar ağırlıklı olarak denizel alanlardadır. LITTERBASE, yeni çalışmalar ile güncellenmekte ve derlenen veriler etkileşim haritasında görselleştirilmektedir. Etkileşim haritasında derlenen veriler, etkileşim türü (kolonizasyon, takılma, yutma), su sistemi (deniz suyu, tatlı su, nehir ağzı) ve deniz alanları (plaj, deniz yüzeyi, su sütunu, deniz tabanı) doğrultusunda filtrelenebilmektedir. Şimdiye kadar, Atlantik, Akdeniz ve Kuzey Pasifikten oldukça fazla sayıda etkileşim kaydedilmiş olmasına rağmen, örneğin Hint Okyanusu ve Kutup Bölgeleri gibi bazı bölgelerden sadece birkaç kayıt bildirilmiştir.

ABD'deki Lincoln Sahilinde, bir halata dolanmış Kaliforniya Deniz Aslanı (kaynak: J. Hager / mountain2ocean)

Çöpten etkilenen organizma grupları hakkında daha fazla bilgi, infografiklerden alınabilir. Denizel ortamın tüm bölgelerinin sakinleri, deniz tabanındakilerden su sütunundakilere, deniz yüzeyindekilere ve plajlardakilere kadar çöplerle etkileşime girmektedirler. En çok etkileşim, deniz kuşları ve balıklar için rapor edilmiştir. Organizmalar çoğunlukla büyük çöp parçalarıyla etkileşime girmekle birlikte, sindirim sistemlerindeki mikroplastiklerle ilgili de bir çok kayıt bulunmaktadır. Bildirilen etkileşimlerdeki karşılaşılan çöp öğelerinin çoğu balıkçılık kaynaklı plastik parçaları olarak raporlanmıştır.

Bütün infografikler indirilebilirdirler (source: LITTERBASE/AWI).

Anahtar Kelimeler
Deniz çöpü, mikroplastik, yutma, dolanma, koloni oluşturma, rafting, GIS, WebGIS

Citation
Tekman, M.B., Gutow, L., Macario, A., Haas, A., Walter, A., Bergmann, M.: Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung