2.248 türün çöplerle etkileşimi bildirilmiştir (1.197 yayın).