4.066 türün çöplerle etkileşimi bildirilmiştir (1.949 yayın).