4.076 türün çöplerle etkileşimi bildirilmiştir (1.956 yayın).