4.008 türün çöplerle etkileşimi bildirilmiştir (1.921 yayın).