Deniz Çöpleri Çevrimiçi Portalı

Terk edilmiş balıkçı ağına takılmış bir yengeç (kaynak: NOAA)

Elli yıldan daha kısa bir sürede okyanuslarımızın tüm bölgelerinde büyük miktarlarda çöp birikmiştir. Bu biriken çöpler, denizel yaşam ve insanlık için büyük bir sorun haline gelmiştir. Deniz çöpleri ile ilgili son zamanlarda ivme kazanan çalışmalar sayesinde; çöplerin, denizel çevreye, sucul yaşama ve insan sağlığına olan etkisi kadar miktarı ve çeşitliliğiyle ilgili bilgimizin de hızla artmaktadır. Ancak, kamu otoriteleri, medya ve kamuoyu dahil olmak üzere ilgili paydaşların bu acil sorunu ele almak için ihtiyaç duydukları güncel bilimsel verilere, her gün çoğalan tüm bu çalışmaları inceleyerek ulaşabilmeleri zorlaşmışmıştır. LITTERBASE, 3.071 bilimsel çalışmadan elde edilen verileri grafik ve haritalarla özetleyerek, sadece konunun uzmanlarınca değil, tüm paydaşlar tarafından anlaşılabilir şekilde sunmaktadır.


Deniz çöpleri ve mikroplastiklerin miktar ve dağılımları

Deniz çöpleri ve deniz canlıları arasındaki etkileşim